Hallkarta


Här lägger vi inom kort upp hallskisserna för lokalerna Kajskjul 105 och Riverspot 1, 2 och 3.

Översikt Bananpiren >>
Kort informationsfilm om Bananpirens lokaler >>